Home >>2013 05 issue list
[HAN Zhi- dong1, WANG Yue1, LAI Wen- wei1, JIANG Li1, CUI Bing- bing1, CUI Jiu- de2, LIU Shang- yong3]

2013 05 [Abstract](1206)[PDF:1509KB](920)
[CHEN Hao, LI Shu- lin, YANG Rui- xiao, FAN Yong]

2013 05 [Abstract](1005)[PDF:1354KB](822)
[LI Xing- wei, LI Xiao- dong, ZHANG Ying- yu, GONG Gui- fen]

2013 05 [Abstract](945)[PDF:4029KB](790)
[XU Jia- zhong, JIANG Tao, MIAO Ya- nan, YANG Hai]

2013 05 [Abstract](964)[PDF:1638KB](830)
[SUN Quan- ying, WANG Li- mei, HU Shou- peng]

2013 05 [Abstract](978)[PDF:1009KB](837)
[CHENG Yao- nan, AN Shuo, ZHANG Yue, LI Hai- chao]

2013 05 [Abstract](965)[PDF:1519KB](738)
[YOU Bo1, LIU Yu- fei1, GAO Hai- bo2, LUO Zhi- yong1]

2013 05 [Abstract](1040)[PDF:2232KB](806)
[ZHANG Hong- guo1, WANG Yan- jun2]

2013 05 [Abstract](979)[PDF:436KB](1068)
[LI Yan, YUAN An- na, LIU Pei- xin, ZHENG Jie- qiong, LIU Jing- song]

2013 05 [Abstract](929)[PDF:389KB](996)
[ZHANG Xiao- dong1, SHI Na2]

2013 05 [Abstract](939)[PDF:314KB](945)
[CHENG Wei- yue, LIN Ke- zheng, LIU Shuai, LI Shu]

2013 05 [Abstract](824)[PDF:372KB](1007)
[JIANG Yong- qing, YAN Yun- fei, HU Jing- tao]

2013 05 [Abstract](1039)[PDF:1303KB](852)
[ZHAO Da- yong1, ZHAO Zhen- yu2, AN Chun- lian3]

2013 05 [Abstract](959)[PDF:581KB](968)
[GUO Xue- feng1, 2, DING Xi- bo1, SUN Xue1, LIN Zhi- wei1, CUI Nai- chao1]

2013 05 [Abstract](1093)[PDF:357KB](968)
[WANG Li- xiao1, LIU Kai2, MORIKAWA Takayuki3]

2013 05 [Abstract](982)[PDF:1249KB](819)
[ZHOU Mei- lan, BI Sheng- yao, ZHANG Hao]

2013 05 [Abstract](1032)[PDF:1359KB](838)
[AHMAT Mutellip1, GAO Qiang2, MENG Wei- an3]

2013 05 [Abstract](1005)[PDF:1079KB](801)
[WANG Zhen- hua, ZHU Zhi- han, ZHANG Guang- yu, JIANG Jiu- xing]

2013 05 [Abstract](933)[PDF:814KB](962)
[JI Dong- hai, GUO Wei, SUN Gong- yu]

2013 05 [Abstract](964)[PDF:237KB](936)
[WU Sen- lin, GUO Wei]

2013 05 [Abstract](1028)[PDF:238KB](975)
[LI Xing- hua, JIANG Ming- hong]

2013 05 [Abstract](948)[PDF:230KB](909)
[ZHU Huan1, 2, LI Dong- mei2, LIU Wei- hua2, YUAN Yu- ping1]

2013 05 [Abstract](1108)[PDF:319KB](968)