Home >>2013 05 issue list
[HAN Zhi- dong1, WANG Yue1, LAI Wen- wei1, JIANG Li1, CUI Bing- bing1, CUI Jiu- de2, LIU Shang- yong3]

2013 05 [Abstract](1193)[PDF:1509KB](905)
[CHEN Hao, LI Shu- lin, YANG Rui- xiao, FAN Yong]

2013 05 [Abstract](996)[PDF:1354KB](803)
[LI Xing- wei, LI Xiao- dong, ZHANG Ying- yu, GONG Gui- fen]

2013 05 [Abstract](939)[PDF:4029KB](778)
[XU Jia- zhong, JIANG Tao, MIAO Ya- nan, YANG Hai]

2013 05 [Abstract](959)[PDF:1638KB](818)
[SUN Quan- ying, WANG Li- mei, HU Shou- peng]

2013 05 [Abstract](972)[PDF:1009KB](822)
[CHENG Yao- nan, AN Shuo, ZHANG Yue, LI Hai- chao]

2013 05 [Abstract](953)[PDF:1519KB](729)
[YOU Bo1, LIU Yu- fei1, GAO Hai- bo2, LUO Zhi- yong1]

2013 05 [Abstract](1035)[PDF:2232KB](798)
[ZHANG Hong- guo1, WANG Yan- jun2]

2013 05 [Abstract](971)[PDF:436KB](1054)
[LI Yan, YUAN An- na, LIU Pei- xin, ZHENG Jie- qiong, LIU Jing- song]

2013 05 [Abstract](923)[PDF:389KB](989)
[ZHANG Xiao- dong1, SHI Na2]

2013 05 [Abstract](929)[PDF:314KB](935)
[CHENG Wei- yue, LIN Ke- zheng, LIU Shuai, LI Shu]

2013 05 [Abstract](818)[PDF:372KB](996)
[JIANG Yong- qing, YAN Yun- fei, HU Jing- tao]

2013 05 [Abstract](1031)[PDF:1303KB](835)
[ZHAO Da- yong1, ZHAO Zhen- yu2, AN Chun- lian3]

2013 05 [Abstract](954)[PDF:581KB](956)
[GUO Xue- feng1, 2, DING Xi- bo1, SUN Xue1, LIN Zhi- wei1, CUI Nai- chao1]

2013 05 [Abstract](1085)[PDF:357KB](957)
[WANG Li- xiao1, LIU Kai2, MORIKAWA Takayuki3]

2013 05 [Abstract](978)[PDF:1249KB](812)
[ZHOU Mei- lan, BI Sheng- yao, ZHANG Hao]

2013 05 [Abstract](1026)[PDF:1359KB](826)
[AHMAT Mutellip1, GAO Qiang2, MENG Wei- an3]

2013 05 [Abstract](1002)[PDF:1079KB](788)
[WANG Zhen- hua, ZHU Zhi- han, ZHANG Guang- yu, JIANG Jiu- xing]

2013 05 [Abstract](927)[PDF:814KB](956)
[JI Dong- hai, GUO Wei, SUN Gong- yu]

2013 05 [Abstract](956)[PDF:237KB](926)
[WU Sen- lin, GUO Wei]

2013 05 [Abstract](1020)[PDF:238KB](963)
[LI Xing- hua, JIANG Ming- hong]

2013 05 [Abstract](945)[PDF:230KB](893)
[ZHU Huan1, 2, LI Dong- mei2, LIU Wei- hua2, YUAN Yu- ping1]

2013 05 [Abstract](1100)[PDF:319KB](959)