Home >>2019 01 issue list
[ JIANG Bin1,WANG Sen1,LI Zhe1,ZHANG Wei1,WU Peijun2]

2019 01 [Abstract](412)[PDF:2745KB](400)
[ SHAO Junpeng,XU Yanshuai,SUN Guitao,LIU Mengmeng]

2019 01 [Abstract](347)[PDF:1713KB](314)
[QIN Lei1,LIU Erliang2,XING Hongwei2,ZHAO Liguo2
]

2019 01 [Abstract](313)[PDF:1543KB](208)
[ ZENG Hong1,WEI Xudong2,FENG Fan3]

2019 01 [Abstract](327)[PDF:2032KB](247)
[ WANG Fang,WANG Penghao,XU Hongxiang]

2019 01 [Abstract](336)[PDF:729KB](251)
[ DING Shuye,XIA Zhihui,LI Hailing,WU Chengcheng,SUI Yu
]

2019 01 [Abstract](331)[PDF:2114KB](240)
[ ZHOU Meilan1,LIU Zhanhua1,GUO Jinmei2
]

2019 01 [Abstract](364)
[ GUO Min,ZHAO Qiaoe,GAO Jincheng,ZHOU Binlong
]

2019 01 [Abstract](348)[PDF:1274KB](191)
[ ZHOU Zhen1,2,LI Hanbin1,QI Jia1,2,MA Dezhong1,2
]

2019 01 [Abstract](332)[PDF:262KB](175)
[ LI Bochen,DING Xibo,CAI Qingyao
]

2019 01 [Abstract](310)
[ DONG Jingwei1,2,ZHAO Chunli1,2,HAI Bo1,2]

2019 01 [Abstract](355)[PDF:281KB](174)
[ PEI Shujun,KONG Dekai,MIAO Hui
]

2019 01 [Abstract](381)[PDF:1235KB](196)
[ LI Chengyan,CAO Kehan,FENG Shixiang,SUN Wei
]

2019 01 [Abstract](377)[PDF:1205KB](195)
[ CUI Jiarui,LI Qing,YANG Liuyi,WANG Heng,ZHANG Boyu
]

2019 01 [Abstract](330)[PDF:1352KB](176)
[ LIU Junfeng,JIANG Wenyong,WANG Chen,WANG Liping,FENG Yicheng
]

2019 01 [Abstract](336)
[ WANG Luping1,DAI Li2,HAN Xianbo2,SHAO Yu2
]

2019 01 [Abstract](329)[PDF:507KB](158)
[ FAN Yong,GUO Jia,CHEN Hao,YANG Ruixiao,YANG Shuyu
]

2019 01 [Abstract](280)[PDF:1208KB](197)
[ KANG Fuwei1,LI Ruyi1,QIAO Xin2,ZHANG Jimin1,FAN Dezhi1
]

2019 01 [Abstract](443)[PDF:399KB](170)
[ ZHANG Guangyu,YIN Yan,ZHAO Pengfei,LIU Linjing,LI Chuang,L Yinlin,CHEN Yujuan,ZHU Dafu,YANG Xinrui
]

2019 01 [Abstract](244)
[ FENG Qian1, 2,GUO Wei1,2,YAN Hong1,2
]

2019 01 [Abstract](295)[PDF:1077KB](165)
[ WANG Xueren
]

2019 01 [Abstract](307)[PDF:235KB](171)