Home >>2009 06 issue list
[FAN Jian-ying; WANG Yang; GUO Guang-lei]

2009 06 [Abstract](2136)[PDF:423KB](2189)
[WANG Hua-lin; ZHANG Li-yong; ZHANG Xu-hui]

2009 06 [Abstract](2096)[PDF:505KB](2022)
[XIE Jian-jun; SUN Li-juan]

2009 06 [Abstract](1995)[PDF:269KB](1864)
[LI Yan; CHI Huan-huan; DONG Xiang-yang]

2009 06 [Abstract](2182)[PDF:428KB](2256)
[LIN Ke-zheng; SHI Jing; TANG Yuan-xin]

2009 06 [Abstract](2150)[PDF:546KB](1889)
[CHEN De-yun; WANG Chuan-bao; PEI Shu-jun]

2009 06 [Abstract](2054)[PDF:512KB](1989)
[CHEN Zhan-wei; LI Qian]

2009 06 [Abstract](2366)[PDF:449KB](2607)
[MAN Chun-tao; ZHANG Peng-fei; SUN Xiao-bo]

2009 06 [Abstract](2151)[PDF:474KB](1996)
[GU Guang-juan1; SONG Li-xin1; WANG Li2]

2009 06 [Abstract](2487)[PDF:596KB](1928)
[CHEN Yan-ming; WANG Qiu-guang]

2009 06 [Abstract](2696)[PDF:493KB](2381)
[PEI Heng; SONG Li-xin; ZHANG Kai-yu]

2009 06 [Abstract](2416)[PDF:465KB](2062)
[WANG Hui; LI Dong-mei; GUO Xiu-wei]

2009 06 [Abstract](2176)[PDF:120KB](1922)
[GAN Xin-rong1; LI Xiao-chun2; GAN Quan3]

2009 06 [Abstract](1972)[PDF:196KB](1878)
[LI Sha-sha1; 2; DENG Cai-xia2; XU Yan-xin2; 3]

2009 06 [Abstract](2144)[PDF:163KB](1986)
[BAI Hua1; YANG Xin-song1; CHEN Guang-hai1; DU Jun-hua2]

2009 06 [Abstract](2190)[PDF:196KB](1924)
[YOU Bo1; GAO Liang-chao1; ZHANG Gui-juan2; LI Nan1]

2009 06 [Abstract](2166)[PDF:584KB](1955)
[LI Cai-xia1; LIN Jia-qi2; ZHOU Yan-ping3; NI Hai-fang1]

2009 06 [Abstract](2295)[PDF:290KB](2265)
[ZOU Lei; SUN Chang-xiong; WU Yang]

2009 06 [Abstract](1938)[PDF:401KB](2020)