Home >>2009 06 issue list
[FAN Jian-ying; WANG Yang; GUO Guang-lei]

2009 06 [Abstract](2255)[PDF:423KB](2284)
[WANG Hua-lin; ZHANG Li-yong; ZHANG Xu-hui]

2009 06 [Abstract](2178)[PDF:505KB](2095)
[XIE Jian-jun; SUN Li-juan]

2009 06 [Abstract](2077)[PDF:269KB](1914)
[LI Yan; CHI Huan-huan; DONG Xiang-yang]

2009 06 [Abstract](2286)[PDF:428KB](2322)
[LIN Ke-zheng; SHI Jing; TANG Yuan-xin]

2009 06 [Abstract](2206)[PDF:546KB](1948)
[CHEN De-yun; WANG Chuan-bao; PEI Shu-jun]

2009 06 [Abstract](2132)[PDF:512KB](2043)
[CHEN Zhan-wei; LI Qian]

2009 06 [Abstract](2546)[PDF:449KB](2810)
[MAN Chun-tao; ZHANG Peng-fei; SUN Xiao-bo]

2009 06 [Abstract](2240)[PDF:474KB](2148)
[GU Guang-juan1; SONG Li-xin1; WANG Li2]

2009 06 [Abstract](2608)[PDF:596KB](1992)
[CHEN Yan-ming; WANG Qiu-guang]

2009 06 [Abstract](2860)[PDF:493KB](2528)
[PEI Heng; SONG Li-xin; ZHANG Kai-yu]

2009 06 [Abstract](2598)[PDF:465KB](2161)
[WANG Hui; LI Dong-mei; GUO Xiu-wei]

2009 06 [Abstract](2318)[PDF:120KB](1987)
[GAN Xin-rong1; LI Xiao-chun2; GAN Quan3]

2009 06 [Abstract](2036)[PDF:196KB](1953)
[LI Sha-sha1; 2; DENG Cai-xia2; XU Yan-xin2; 3]

2009 06 [Abstract](2272)[PDF:163KB](2147)
[BAI Hua1; YANG Xin-song1; CHEN Guang-hai1; DU Jun-hua2]

2009 06 [Abstract](2328)[PDF:196KB](2001)
[YOU Bo1; GAO Liang-chao1; ZHANG Gui-juan2; LI Nan1]

2009 06 [Abstract](2257)[PDF:584KB](2440)
[LI Cai-xia1; LIN Jia-qi2; ZHOU Yan-ping3; NI Hai-fang1]

2009 06 [Abstract](2481)[PDF:290KB](2409)
[ZOU Lei; SUN Chang-xiong; WU Yang]

2009 06 [Abstract](2008)[PDF:401KB](2076)