Home >>2013 05 issue list
[HAN Zhi- dong1, WANG Yue1, LAI Wen- wei1, JIANG Li1, CUI Bing- bing1, CUI Jiu- de2, LIU Shang- yong3]

2013 05 [Abstract](1959)[PDF:1509KB](1356)
[CHEN Hao, LI Shu- lin, YANG Rui- xiao, FAN Yong]

2013 05 [Abstract](1698)[PDF:1354KB](1279)
[LI Xing- wei, LI Xiao- dong, ZHANG Ying- yu, GONG Gui- fen]

2013 05 [Abstract](1978)[PDF:4029KB](1300)
[XU Jia- zhong, JIANG Tao, MIAO Ya- nan, YANG Hai]

2013 05 [Abstract](1709)[PDF:1638KB](1230)
[SUN Quan- ying, WANG Li- mei, HU Shou- peng]

2013 05 [Abstract](1602)[PDF:1009KB](1265)
[CHENG Yao- nan, AN Shuo, ZHANG Yue, LI Hai- chao]

2013 05 [Abstract](1476)[PDF:1519KB](1269)
[YOU Bo1, LIU Yu- fei1, GAO Hai- bo2, LUO Zhi- yong1]

2013 05 [Abstract](1516)[PDF:2232KB](1292)
[ZHANG Hong- guo1, WANG Yan- jun2]

2013 05 [Abstract](1519)[PDF:436KB](1422)
[LI Yan, YUAN An- na, LIU Pei- xin, ZHENG Jie- qiong, LIU Jing- song]

2013 05 [Abstract](1374)[PDF:389KB](1305)
[ZHANG Xiao- dong1, SHI Na2]

2013 05 [Abstract](1333)[PDF:314KB](1292)
[CHENG Wei- yue, LIN Ke- zheng, LIU Shuai, LI Shu]

2013 05 [Abstract](1282)[PDF:372KB](1311)
[JIANG Yong- qing, YAN Yun- fei, HU Jing- tao]

2013 05 [Abstract](1677)[PDF:1303KB](1234)
[ZHAO Da- yong1, ZHAO Zhen- yu2, AN Chun- lian3]

2013 05 [Abstract](1399)[PDF:581KB](1323)
[GUO Xue- feng1, 2, DING Xi- bo1, SUN Xue1, LIN Zhi- wei1, CUI Nai- chao1]

2013 05 [Abstract](1735)[PDF:357KB](1376)
[WANG Li- xiao1, LIU Kai2, MORIKAWA Takayuki3]

2013 05 [Abstract](1452)[PDF:1249KB](1181)
[ZHOU Mei- lan, BI Sheng- yao, ZHANG Hao]

2013 05 [Abstract](1568)[PDF:1359KB](1328)
[AHMAT Mutellip1, GAO Qiang2, MENG Wei- an3]

2013 05 [Abstract](1585)[PDF:1079KB](1189)
[WANG Zhen- hua, ZHU Zhi- han, ZHANG Guang- yu, JIANG Jiu- xing]

2013 05 [Abstract](1338)[PDF:814KB](1388)
[JI Dong- hai, GUO Wei, SUN Gong- yu]

2013 05 [Abstract](1407)[PDF:237KB](1253)
[WU Sen- lin, GUO Wei]

2013 05 [Abstract](1403)[PDF:238KB](1335)
[LI Xing- hua, JIANG Ming- hong]

2013 05 [Abstract](1354)[PDF:230KB](1237)
[ZHU Huan1, 2, LI Dong- mei2, LIU Wei- hua2, YUAN Yu- ping1]

2013 05 [Abstract](1790)[PDF:319KB](1283)