Home >>2013 05 issue list
[HAN Zhi- dong1, WANG Yue1, LAI Wen- wei1, JIANG Li1, CUI Bing- bing1, CUI Jiu- de2, LIU Shang- yong3]

2013 05 [Abstract](1786)[PDF:1509KB](1237)
[CHEN Hao, LI Shu- lin, YANG Rui- xiao, FAN Yong]

2013 05 [Abstract](1564)[PDF:1354KB](1169)
[LI Xing- wei, LI Xiao- dong, ZHANG Ying- yu, GONG Gui- fen]

2013 05 [Abstract](1666)[PDF:4029KB](1162)
[XU Jia- zhong, JIANG Tao, MIAO Ya- nan, YANG Hai]

2013 05 [Abstract](1541)[PDF:1638KB](1097)
[SUN Quan- ying, WANG Li- mei, HU Shou- peng]

2013 05 [Abstract](1495)[PDF:1009KB](1152)
[CHENG Yao- nan, AN Shuo, ZHANG Yue, LI Hai- chao]

2013 05 [Abstract](1352)[PDF:1519KB](1145)
[YOU Bo1, LIU Yu- fei1, GAO Hai- bo2, LUO Zhi- yong1]

2013 05 [Abstract](1415)[PDF:2232KB](1189)
[ZHANG Hong- guo1, WANG Yan- jun2]

2013 05 [Abstract](1393)[PDF:436KB](1334)
[LI Yan, YUAN An- na, LIU Pei- xin, ZHENG Jie- qiong, LIU Jing- song]

2013 05 [Abstract](1288)[PDF:389KB](1233)
[ZHANG Xiao- dong1, SHI Na2]

2013 05 [Abstract](1238)[PDF:314KB](1227)
[CHENG Wei- yue, LIN Ke- zheng, LIU Shuai, LI Shu]

2013 05 [Abstract](1166)[PDF:372KB](1236)
[JIANG Yong- qing, YAN Yun- fei, HU Jing- tao]

2013 05 [Abstract](1521)[PDF:1303KB](1111)
[ZHAO Da- yong1, ZHAO Zhen- yu2, AN Chun- lian3]

2013 05 [Abstract](1286)[PDF:581KB](1260)
[GUO Xue- feng1, 2, DING Xi- bo1, SUN Xue1, LIN Zhi- wei1, CUI Nai- chao1]

2013 05 [Abstract](1585)[PDF:357KB](1276)
[WANG Li- xiao1, LIU Kai2, MORIKAWA Takayuki3]

2013 05 [Abstract](1344)[PDF:1249KB](1076)
[ZHOU Mei- lan, BI Sheng- yao, ZHANG Hao]

2013 05 [Abstract](1457)[PDF:1359KB](1232)
[AHMAT Mutellip1, GAO Qiang2, MENG Wei- an3]

2013 05 [Abstract](1446)[PDF:1079KB](1089)
[WANG Zhen- hua, ZHU Zhi- han, ZHANG Guang- yu, JIANG Jiu- xing]

2013 05 [Abstract](1262)[PDF:814KB](1309)
[JI Dong- hai, GUO Wei, SUN Gong- yu]

2013 05 [Abstract](1321)[PDF:237KB](1179)
[WU Sen- lin, GUO Wei]

2013 05 [Abstract](1319)[PDF:238KB](1246)
[LI Xing- hua, JIANG Ming- hong]

2013 05 [Abstract](1249)[PDF:230KB](1154)
[ZHU Huan1, 2, LI Dong- mei2, LIU Wei- hua2, YUAN Yu- ping1]

2013 05 [Abstract](1633)[PDF:319KB](1207)