Home >>2013 05 issue list
[HAN Zhi- dong1, WANG Yue1, LAI Wen- wei1, JIANG Li1, CUI Bing- bing1, CUI Jiu- de2, LIU Shang- yong3]

2013 05 [Abstract](1722)[PDF:1509KB](1204)
[CHEN Hao, LI Shu- lin, YANG Rui- xiao, FAN Yong]

2013 05 [Abstract](1520)[PDF:1354KB](1140)
[LI Xing- wei, LI Xiao- dong, ZHANG Ying- yu, GONG Gui- fen]

2013 05 [Abstract](1597)[PDF:4029KB](1121)
[XU Jia- zhong, JIANG Tao, MIAO Ya- nan, YANG Hai]

2013 05 [Abstract](1496)[PDF:1638KB](1077)
[SUN Quan- ying, WANG Li- mei, HU Shou- peng]

2013 05 [Abstract](1451)[PDF:1009KB](1131)
[CHENG Yao- nan, AN Shuo, ZHANG Yue, LI Hai- chao]

2013 05 [Abstract](1328)[PDF:1519KB](1125)
[YOU Bo1, LIU Yu- fei1, GAO Hai- bo2, LUO Zhi- yong1]

2013 05 [Abstract](1381)[PDF:2232KB](1171)
[ZHANG Hong- guo1, WANG Yan- jun2]

2013 05 [Abstract](1351)[PDF:436KB](1318)
[LI Yan, YUAN An- na, LIU Pei- xin, ZHENG Jie- qiong, LIU Jing- song]

2013 05 [Abstract](1259)[PDF:389KB](1219)
[ZHANG Xiao- dong1, SHI Na2]

2013 05 [Abstract](1215)[PDF:314KB](1212)
[CHENG Wei- yue, LIN Ke- zheng, LIU Shuai, LI Shu]

2013 05 [Abstract](1148)[PDF:372KB](1219)
[JIANG Yong- qing, YAN Yun- fei, HU Jing- tao]

2013 05 [Abstract](1465)[PDF:1303KB](1094)
[ZHAO Da- yong1, ZHAO Zhen- yu2, AN Chun- lian3]

2013 05 [Abstract](1238)[PDF:581KB](1246)
[GUO Xue- feng1, 2, DING Xi- bo1, SUN Xue1, LIN Zhi- wei1, CUI Nai- chao1]

2013 05 [Abstract](1532)[PDF:357KB](1259)
[WANG Li- xiao1, LIU Kai2, MORIKAWA Takayuki3]

2013 05 [Abstract](1315)[PDF:1249KB](1058)
[ZHOU Mei- lan, BI Sheng- yao, ZHANG Hao]

2013 05 [Abstract](1400)[PDF:1359KB](1204)
[AHMAT Mutellip1, GAO Qiang2, MENG Wei- an3]

2013 05 [Abstract](1393)[PDF:1079KB](1067)
[WANG Zhen- hua, ZHU Zhi- han, ZHANG Guang- yu, JIANG Jiu- xing]

2013 05 [Abstract](1231)[PDF:814KB](1286)
[JI Dong- hai, GUO Wei, SUN Gong- yu]

2013 05 [Abstract](1288)[PDF:237KB](1157)
[WU Sen- lin, GUO Wei]

2013 05 [Abstract](1284)[PDF:238KB](1219)
[LI Xing- hua, JIANG Ming- hong]

2013 05 [Abstract](1222)[PDF:230KB](1135)
[ZHU Huan1, 2, LI Dong- mei2, LIU Wei- hua2, YUAN Yu- ping1]

2013 05 [Abstract](1594)[PDF:319KB](1187)