Home >>2009 04 issue list
[SUN Li-juan; MA Ai-ling]

2009 04 [Abstract](2283)[PDF:406KB](2003)
[MAN Chun-tao1; WANG Kun1; ZHANG Li-yong2]

2009 04 [Abstract](2535)[PDF:450KB](2367)
[HE Yun-bin; ZHOU Fan]

2009 04 [Abstract](2125)[PDF:368KB](1942)
[ GU Gang1; GE Yang2; 3; XIAO Liang3 ]

2009 04 [Abstract](2271)[PDF:744KB](2028)
[ZHANG Yang; CHEN Dong-yan]

2009 04 [Abstract](2174)[PDF:185KB](1922)
[LV Hong-zhu; LIAN Zuo-zheng; LI Jing-you]

2009 04 [Abstract](2200)[PDF:305KB](1892)
[LI Dong-bin; CHEN Xin]

2009 04 [Abstract](2362)[PDF:545KB](2255)
[LI Dong-jie; YOU Bo; QIU Jiang-yan; LI Xin]

2009 04 [Abstract](2152)[PDF:593KB](1991)
[LIN Ke-zheng; YANG Xue]

2009 04 [Abstract](2314)[PDF:534KB](2013)
[WEI Qi; ZHANG Xiang-yang; SU Xiao-yu]

2009 04 [Abstract](2512)[PDF:328KB](2048)
[HUA Shan; WANG Qiu-guang]

2009 04 [Abstract](3035)[PDF:330KB](2588)
[SUN Ji-yu; YANG Ming-ji; LI Dong-ming; ZHANG Ji-tao]

2009 04 [Abstract](2532)[PDF:388KB](2050)
[JIANG Yong-qing; LIU Zheng-mei; TIAN Chun-hua; MA De-zhong]

2009 04 [Abstract](2306)[PDF:322KB](1942)
[DING Wen-fei; GUO Jian-ying]

2009 04 [Abstract](2280)[PDF:324KB](2193)
[YU Zhi-wei; ZENG Ming]

2009 04 [Abstract](2532)[PDF:626KB](2111)
[ZHANG Guang-yu; ZHENG Kai; ZHOU Si-tian; WANG Mei-xia]

2009 04 [Abstract](2161)[PDF:335KB](2060)
[ZHANG Jing; WANG Dong-xing; SHI Chang-dan; ZHANG Jian]

2009 04 [Abstract](2393)[PDF:311KB](2041)
[LIN Xiao-ying1; ZHOU Shu-hong1; WANG Hui2]

2009 04 [Abstract](2364)[PDF:159KB](2012)
[ZHU Sheng; DENG Cai-xia; ZHU Jian-li]

2009 04 [Abstract](2043)[PDF:163KB](1892)
[ZUO Zhan-fei; CUI Yun-an]

2009 04 [Abstract](2387)[PDF:161KB](1964)
[WANG Xue-dan1; 2; REN Ji-wei1; ZHANG Xiao-xi1]

2009 04 [Abstract](2198)[PDF:505KB](1898)
[WANG Ji-hua; WANG Jia; WANG Feng-chun]

2009 04 [Abstract](2361)[PDF:2937KB](1617)
[JIANG Yan-shu; WEI Shi-juan]

2009 04 [Abstract](2101)[PDF:537KB](2231)
[WU Bo-sheng1; WANG Yang1; ZHAO Qiang1; QIN Zun-tao1; LUAN Guang-wu2]

2009 04 [Abstract](2175)[PDF:522KB](1958)
[HAN Feng-jing1; 2; TAN Xu-hong2; SHI Chun-sheng1]

2009 04 [Abstract](2262)[PDF:235KB](1961)