Home >>2009 04 issue list
[SUN Li-juan; MA Ai-ling]

2009 04 [Abstract](2364)[PDF:406KB](2049)
[MAN Chun-tao1; WANG Kun1; ZHANG Li-yong2]

2009 04 [Abstract](2684)[PDF:450KB](2489)
[HE Yun-bin; ZHOU Fan]

2009 04 [Abstract](2193)[PDF:368KB](2016)
[ GU Gang1; GE Yang2; 3; XIAO Liang3 ]

2009 04 [Abstract](2354)[PDF:744KB](2162)
[ZHANG Yang; CHEN Dong-yan]

2009 04 [Abstract](2269)[PDF:185KB](1990)
[LV Hong-zhu; LIAN Zuo-zheng; LI Jing-you]

2009 04 [Abstract](2277)[PDF:305KB](1954)
[LI Dong-bin; CHEN Xin]

2009 04 [Abstract](2477)[PDF:545KB](2429)
[LI Dong-jie; YOU Bo; QIU Jiang-yan; LI Xin]

2009 04 [Abstract](2225)[PDF:593KB](2061)
[LIN Ke-zheng; YANG Xue]

2009 04 [Abstract](2401)[PDF:534KB](2089)
[WEI Qi; ZHANG Xiang-yang; SU Xiao-yu]

2009 04 [Abstract](2657)[PDF:328KB](2114)
[HUA Shan; WANG Qiu-guang]

2009 04 [Abstract](3219)[PDF:330KB](2742)
[SUN Ji-yu; YANG Ming-ji; LI Dong-ming; ZHANG Ji-tao]

2009 04 [Abstract](2699)[PDF:388KB](2121)
[JIANG Yong-qing; LIU Zheng-mei; TIAN Chun-hua; MA De-zhong]

2009 04 [Abstract](2389)[PDF:322KB](2012)
[DING Wen-fei; GUO Jian-ying]

2009 04 [Abstract](2383)[PDF:324KB](2247)
[YU Zhi-wei; ZENG Ming]

2009 04 [Abstract](2697)[PDF:626KB](2170)
[ZHANG Guang-yu; ZHENG Kai; ZHOU Si-tian; WANG Mei-xia]

2009 04 [Abstract](2282)[PDF:335KB](2125)
[ZHANG Jing; WANG Dong-xing; SHI Chang-dan; ZHANG Jian]

2009 04 [Abstract](2506)[PDF:311KB](2114)
[LIN Xiao-ying1; ZHOU Shu-hong1; WANG Hui2]

2009 04 [Abstract](2477)[PDF:159KB](2076)
[ZHU Sheng; DENG Cai-xia; ZHU Jian-li]

2009 04 [Abstract](2143)[PDF:163KB](1956)
[ZUO Zhan-fei; CUI Yun-an]

2009 04 [Abstract](2513)[PDF:161KB](2033)
[WANG Xue-dan1; 2; REN Ji-wei1; ZHANG Xiao-xi1]

2009 04 [Abstract](2274)[PDF:505KB](1991)
[WANG Ji-hua; WANG Jia; WANG Feng-chun]

2009 04 [Abstract](2467)[PDF:2937KB](1671)
[JIANG Yan-shu; WEI Shi-juan]

2009 04 [Abstract](2185)[PDF:537KB](2473)
[WU Bo-sheng1; WANG Yang1; ZHAO Qiang1; QIN Zun-tao1; LUAN Guang-wu2]

2009 04 [Abstract](2281)[PDF:522KB](2061)
[HAN Feng-jing1; 2; TAN Xu-hong2; SHI Chun-sheng1]

2009 04 [Abstract](2348)[PDF:235KB](2025)