Home >>2019 03 issue list
[ LIU Sheng-hui,ZHANG Ren-jing,ZHANG Shu-li,MA Chao,ZHANG Hong-guo]

2019 03 [Abstract](1184)[PDF:376KB](600)
[ ZHANG Hong-guo1,SHI Yan-lei2,MA Chao1,ZHANG Shu-li1,LIU Sheng-hui1]

2019 03 [Abstract](653)[PDF:329KB](326)
[ CHEN Yu,XIA Zong-ji,LI  Hong-bo,ZHOU Yu-jia]

2019 03 [Abstract](634)[PDF:462KB](352)
[ ZHAO Jing,LIANG Long-kai,HE  Yong-jun,XIE Yi-ning]

2019 03 [Abstract](651)[PDF:628KB](522)
[ WAN Jing,TANG Bei-bei,SUN Jian,HE Yun-bin,LI Song]

2019 03 [Abstract](571)[PDF:482KB](314)
[ ZHAO Yan-ling1,QIN Sheng1,YAN Zhao2]

2019 03 [Abstract](555)[PDF:398KB](733)
[ WANG Ya-ping,LI Shi-song,GE Jiang-hua,XU Di,LI Yun-fei]

2019 03 [Abstract](570)[PDF:419KB](403)
[ ZHANG Hui-ping1,LIU Guo-liang1,SHAY Tony 2,ZHANG Xiao-lei1]

2019 03 [Abstract](563)[PDF:280KB](420)
[ CHEN Chao1,ZHAO Hong-sen1,CHEN Xiao-yuan1,GE Bao-jun2]

2019 03 [Abstract](617)[PDF:379KB](337)
[ XIE Ying,CAI Xiang,SHAN Xue-ting,GUO Jin-peng]

2019 03 [Abstract](662)[PDF:599KB](378)
[ KANG Yong-xin,YUAN Li-ying]

2019 03 [Abstract](590)[PDF:309KB](392)
[ XUE Ping,ZHOU Ren-he,WANG Hong-min]

2019 03 [Abstract](551)[PDF:335KB](375)
[ GONG Gui-fen1,XU A-wen1,WANG Lei1,DAI Shao-shi2]

2019 03 [Abstract](651)[PDF:387KB](400)
[ ZHANG Ming-yan1,2,CUI Hong-yu1,WU Zi-jian1,2,GAO Sheng1,GAO Yan1]

2019 03 [Abstract](527)[PDF:308KB](446)
[ WU Ze,ZHANG Ruo-nan,JIN Li-guo]

2019 03 [Abstract](517)[PDF:310KB](298)
[ LIU Dong-yue,CHEN Hao,GAO Xiao-fei,ZHANG Shao-bo,YU Yue,DONG Li-min]

2019 03 [Abstract](706)[PDF:417KB](389)
[ YANG Shu-yu,FAN Yong,CHEN Hao,YANG Rui-xiao,GUO Jia]

2019 03 [Abstract](743)[PDF:441KB](403)
[     ZHAO Shuang,ZHU Min]

2019 03 [Abstract](642)[PDF:236KB](323)