Home >>2017 03 issue list
[LIU Sheng--hui ,REN Juan ,ZHANG Shu-Li]

2017 03 [Abstract](532)[PDF:460KB](647)
[GAI Chao-xu, LIANG Long-kai, HE Yong-jun ]

2017 03 [Abstract](774)[PDF:498KB](514)
[LIN Kezheng, XU Songting, LI Ao, WU Di ]

2017 03 [Abstract](603)[PDF:412KB](489)
[ LIU Chang-yuan, KONG Fan-ning, Feng Jin-wen ]

2017 03 [Abstract](659)[PDF:433KB](636)
[WANG Guang-ze, WANG Peng, LUO Zhi-yong, LIU Jia-hui ]

2017 03 [Abstract](557)[PDF:416KB](497)
[SHI Fei-fei, HUANG Ling, HAN Jian-wei ]

2017 03 [Abstract](512)[PDF:315KB](528)
[YANG Guang-xue, HU Jia-wei, KANG Shou-qiang, LIANG Ya-qi, WANG Lei]

2017 03 [Abstract](543)[PDF:421KB](163)
[FU Min,WANG Xi-jie,JIN Hong-bin,LI Jing-yi ]

2017 03 [Abstract](697)[PDF:266KB](1225)
[XING Yan-kai, WEI Xin-lao, PANG Bing, DING Sha, YU Bai-xin ]

2017 03 [Abstract](533)[PDF:772KB](608)
[68-72]
[Application of Fractional Fourier Transform in Fault Diagnostics of Rolling Bearing ]

2017 03 [Abstract](716)[PDF:439KB](598)
[YU Xiao-yang, PAN Zong-wei, SUN Xiao-ming, LIU Ye]

2017 03 [Abstract](683)[PDF:478KB](746)
[LU Yi-ping, DAI Jing-lu, ZHANG Dong-xue, WANG Zuo-min ]

2017 03 [Abstract](558)[PDF:520KB](540)
[DING Shu-ye, LI Shan-shan, YANG Fan, CHEN Wei-jie ]

2017 03 [Abstract](760)[PDF:466KB](484)
[CHEN Hao, YANG Rui-xiao, WU Chuan-gang, FAN Yong ]

2017 03 [Abstract](558)[PDF:297KB](542)
[WEI Jin-zhi, ZHANG Shao-ping, HU Qin, WANG Xue-liang ]

2017 03 [Abstract](708)[PDF:362KB](462)
[LIU Li-jun, JIANG Ya-qing, WANG Xiao-peng, YAO Ji-rong ]

2017 03 [Abstract](417)[PDF:548KB](380)
[XU Li-bin, LI Dong-mei, DONG Zai-fei ]

2017 03 [Abstract](588)[PDF:239KB](414)
[GAO Yu, DAI Chang-lei, WU Gen-zhi, DU Xin-qiang, SHANG Yun-hu ]

2017 03 [Abstract](494)[PDF:377KB](477)
[CHEN Ju-hui, MENG Cheng, LI Jiu-ru, LI Jia-hao ]

2017 03 [Abstract](539)[PDF:314KB](461)
[LI Jiu-ru, LI Xiang, CHEN Ju-hui, SUN Jia-wei ]

2017 03 [Abstract](742)[PDF:289KB](480)
[YANG Shu-cai, ZHOU Yong-zhi, ZHANG Yu-hua, TONG Xin, LIU Wei-wei ]

2017 03 [Abstract](569)[PDF:456KB](389)