Home >>2012 03 issue list
[SUN Feng-lian1,WANG Jia-bing1,LIU Yang1,WANG Guo-jun2]

2012 03 [Abstract](1493)[PDF:2288KB](1313)
[YAO Xiu-rong,MA Jing,CAO Jun-ci,LI Wei-li,LIU Zhao-jing]

2012 03 [Abstract](1819)[PDF:5870KB](1209)
[ZHOU Miao1,CHEN Xiao-ming2,HUANG Hai-zhou1,SHAO Ke-ran2]

2012 03 [Abstract](1853)[PDF:712KB](1525)
[ZHENG Dian-chun,YANG Ren-xu,ZHANG Zhong-lin,WANG Wen-long]

2012 03 [Abstract](1708)[PDF:708KB](1497)
[YAN Er-bao1,LEI Zheng-ming1,SANG Xiao-wen1,WEI Xin-lao2]

2012 03 [Abstract](1653)[PDF:299KB](1677)
[YU Tian-he1,JIA Li-juan2,ZHANG Dian-long2]

2012 03 [Abstract](1817)[PDF:1810KB](1277)
[WANG Ran-jun1,2,LIU En-hai1]

2012 03 [Abstract](1873)[PDF:410KB](1766)
[ZHU Bao-sen,WANG Yong-hong,PANG Bing]

2012 03 [Abstract](1311)[PDF:706KB](2443)
[SHENG Cui-cui,LI Shun-chu,LI Quan-yong,XIAO Xu-xia(]

2012 03 [Abstract](1612)[PDF:220KB](1447)
[HUO Dong-hua1,2,LIU Hong-yu1,ZHENG Bao-dong2]

2012 03 [Abstract](1455)[PDF:196KB](1394)
[AN Li-qun1,WANG Jing-nan1,ZHANG Ya-zhuo2,ZHANG Yu3]

2012 03 [Abstract](1566)[PDF:187KB](1529)
[I Cai-xia1,CAO Lei2,LIN Jia-qi3(]

2012 03 [Abstract](1738)[PDF:286KB](1507)
[KONG Fan-liang,LU Juan-juan]

2012 03 [Abstract](1472)[PDF:186KB](1494)
[LI Yan-ping1,2,ZHANG Li-yong1(]

2012 03 [Abstract](1647)[PDF:463KB](1546)
[YANG Ling,XU Man]

2012 03 [Abstract](1825)[PDF:440KB](1475)
[KANG Wei-xin1,CAO Yu-ting1,SHENG Zhuo1,LI Peng2,JIANG]

2012 03 [Abstract](1651)[PDF:1648KB](1508)
[TENG Zhi-jun1,QU Yin-long1,ZHAO Lei2,WANG Zhong-bao1]

2012 03 [Abstract](1594)[PDF:448KB](1748)
[LIN Ke-zheng, WANG Hao, XIN Chen]

2012 03 [Abstract](1763)[PDF:1139KB](1824)
[WANG Pei-dong1,XIE Ying1,XIE Feng-qiang2]

2012 03 [Abstract](1630)[PDF:194KB](1471)
[QIAO Pei-li,SUN Chun-yu,LUO Zhi-yong(]

2012 03 [Abstract](1622)[PDF:292KB](1484)
[NING Zi-yu1,LI Hong-yan1,YU Hai-tao2,LI Meng1(]

2012 03 [Abstract](1479)[PDF:3670KB](1163)
[ZHAI Ji-qiang,QIAO Pei-li]

2012 03 [Abstract](1586)[PDF:163KB](1460)
[WANG Tong,ZHANG Guang-zhi]

2012 03 [Abstract](1237)[PDF:428KB](1968)
[LAN Hu1,SUI Xin2,TAO Zu-wei1]

2012 03 [Abstract](1398)[PDF:4245KB](993)
[ZHANG Guang-yu,ZHANG Hong-tao,LI Long-qiu,WANG Lin]

2012 03 [Abstract](1776)[PDF:563KB](1557)
[ZHANG Yu-hua,TAN Guang-yu,WANG Yong-zhong]

2012 03 [Abstract](1341)[PDF:1623KB](1175)
[WANG Mo-nan,GUO Hong-shu]

2012 03 [Abstract](1719)[PDF:890KB](1463)