Home >>2012 03 issue list
[SUN Feng-lian1,WANG Jia-bing1,LIU Yang1,WANG Guo-jun2]

2012 03 [Abstract](1429)[PDF:2288KB](1238)
[YAO Xiu-rong,MA Jing,CAO Jun-ci,LI Wei-li,LIU Zhao-jing]

2012 03 [Abstract](1704)[PDF:5870KB](1116)
[ZHOU Miao1,CHEN Xiao-ming2,HUANG Hai-zhou1,SHAO Ke-ran2]

2012 03 [Abstract](1732)[PDF:712KB](1458)
[ZHENG Dian-chun,YANG Ren-xu,ZHANG Zhong-lin,WANG Wen-long]

2012 03 [Abstract](1556)[PDF:708KB](1417)
[YAN Er-bao1,LEI Zheng-ming1,SANG Xiao-wen1,WEI Xin-lao2]

2012 03 [Abstract](1523)[PDF:299KB](1616)
[YU Tian-he1,JIA Li-juan2,ZHANG Dian-long2]

2012 03 [Abstract](1654)[PDF:1810KB](1176)
[WANG Ran-jun1,2,LIU En-hai1]

2012 03 [Abstract](1727)[PDF:410KB](1604)
[ZHU Bao-sen,WANG Yong-hong,PANG Bing]

2012 03 [Abstract](1234)[PDF:706KB](1672)
[SHENG Cui-cui,LI Shun-chu,LI Quan-yong,XIAO Xu-xia(]

2012 03 [Abstract](1484)[PDF:220KB](1353)
[HUO Dong-hua1,2,LIU Hong-yu1,ZHENG Bao-dong2]

2012 03 [Abstract](1364)[PDF:196KB](1314)
[AN Li-qun1,WANG Jing-nan1,ZHANG Ya-zhuo2,ZHANG Yu3]

2012 03 [Abstract](1458)[PDF:187KB](1452)
[I Cai-xia1,CAO Lei2,LIN Jia-qi3(]

2012 03 [Abstract](1621)[PDF:286KB](1376)
[KONG Fan-liang,LU Juan-juan]

2012 03 [Abstract](1382)[PDF:186KB](1423)
[LI Yan-ping1,2,ZHANG Li-yong1(]

2012 03 [Abstract](1543)[PDF:463KB](1434)
[YANG Ling,XU Man]

2012 03 [Abstract](1643)[PDF:440KB](1353)
[KANG Wei-xin1,CAO Yu-ting1,SHENG Zhuo1,LI Peng2,JIANG]

2012 03 [Abstract](1501)[PDF:1648KB](1300)
[TENG Zhi-jun1,QU Yin-long1,ZHAO Lei2,WANG Zhong-bao1]

2012 03 [Abstract](1462)[PDF:448KB](1619)
[LIN Ke-zheng, WANG Hao, XIN Chen]

2012 03 [Abstract](1623)[PDF:1139KB](1657)
[WANG Pei-dong1,XIE Ying1,XIE Feng-qiang2]

2012 03 [Abstract](1536)[PDF:194KB](1401)
[QIAO Pei-li,SUN Chun-yu,LUO Zhi-yong(]

2012 03 [Abstract](1454)[PDF:292KB](1412)
[NING Zi-yu1,LI Hong-yan1,YU Hai-tao2,LI Meng1(]

2012 03 [Abstract](1381)[PDF:3670KB](1107)
[ZHAI Ji-qiang,QIAO Pei-li]

2012 03 [Abstract](1508)[PDF:163KB](1381)
[WANG Tong,ZHANG Guang-zhi]

2012 03 [Abstract](1158)[PDF:428KB](1823)
[LAN Hu1,SUI Xin2,TAO Zu-wei1]

2012 03 [Abstract](1278)[PDF:4245KB](890)
[ZHANG Guang-yu,ZHANG Hong-tao,LI Long-qiu,WANG Lin]

2012 03 [Abstract](1684)[PDF:563KB](1449)
[ZHANG Yu-hua,TAN Guang-yu,WANG Yong-zhong]

2012 03 [Abstract](1256)[PDF:1623KB](1115)
[WANG Mo-nan,GUO Hong-shu]

2012 03 [Abstract](1570)[PDF:890KB](1389)