Home >>2011 02 issue list
[GUO Jian-ying; SUN Yong-quan; YU Xiao-yang]

2011 02 [Abstract](1926)[PDF:2439KB](1466)
[BIAN Xi-ning; ZHANG De-fang; LEI Guo-liang; ZHANG Xiao-bing]

2011 02 [Abstract](1998)[PDF:7049KB](1289)
[WANG Zi-jun1; LIU Jun-yan2; DAI Jing-min1; WANG Yang2]

2011 02 [Abstract](1757)[PDF:5428KB](1445)
[WANG Yang; FAN Jian-ying; LIN Li-jun; YU Shu-chun; YU Gui-jiang]

2011 02 [Abstract](1798)[PDF:7381KB](1242)
[QIAO Pei-li; MA Li-li; ZHENG Lin]

2011 02 [Abstract](1903)[PDF:2509KB](1249)
[YUAN Hao; DU Mao-kang; LI Chang-bing]

2011 02 [Abstract](1751)[PDF:2627KB](1239)
[JING Gu; LIU Lu-yang; YU Xiao-yang]

2011 02 [Abstract](1986)[PDF:5755KB](1442)
[WANG Yan-qing; WANG Zai-hua]

2011 02 [Abstract](1606)[PDF:1647KB](1343)
[YAO Jian-sheng1; 2; LIU Yan-ling1]

2011 02 [Abstract](1546)[PDF:1920KB](1329)
[ZHANG Yong-jun; HAN Hong-chao; LI Yang]

2011 02 [Abstract](1851)[PDF:4334KB](1209)
[JIANG Li-li; ZENG Tao; YAN Shi]

2011 02 [Abstract](1735)[PDF:5439KB](1379)
[LU Xia-mei1; YAN Shi1; ZENG Tao1; YU Zhi-xiang2; WU Yan-chen2]

2011 02 [Abstract](1694)[PDF:3264KB](1141)
[CUI Yun-an; YUAN Xiao-lei; DU Shi-wei]

2011 02 [Abstract](1563)[PDF:2095KB](1125)
[LI Dong-mei; AO Yan-yan; SHAO Chen]

2011 02 [Abstract](1734)[PDF:3128KB](1203)
[LIAN Tie-yan1; CHENG Li-hua2]

2011 02 [Abstract](1626)[PDF:894KB](1526)
[LIANG Yu-juan1; XUE Yu2]

2011 02 [Abstract](1766)[PDF:9622KB](1145)
[QIAO Xiu-li; TIAN Jun; MA Song-yan; ZHAO Dong-jiang]

2011 02 [Abstract](1567)[PDF:3872KB](1151)
[XU Wen-cui1; LIU Fu-sheng2]

2011 02 [Abstract](1658)[PDF:4173KB](1280)
[XIE Shou-bo; ZHOU Li ]

2011 02 [Abstract](1849)[PDF:1742KB](1234)
[KONG Xiu-qin; LIU Chang; LAN Jian-wei]

2011 02 [Abstract](1677)[PDF:3082KB](1308)