Home >>2019 01 issue list
[ JIANG Bin1,WANG Sen1,LI Zhe1,ZHANG Wei1,WU Pei-jun2]

2019 01 [Abstract](696)[PDF:2745KB](526)
[ SHAO Jun-peng,XU Yan-shuai,SUN Gui-tao,LIU Meng-meng]

2019 01 [Abstract](624)[PDF:1713KB](808)
[QIN Lei1,LIU Er-liang2,XING Hong-wei2,ZHAO Li-guo2
]

2019 01 [Abstract](529)[PDF:1543KB](375)
[ ZENG Hong1,WEI Xu-dong2,FENG Fan3]

2019 01 [Abstract](726)[PDF:2032KB](392)
[ WANG Fang,WANG Peng-hao,XU Hong-xiang]

2019 01 [Abstract](637)[PDF:729KB](655)
[ DING Shu-ye,XIA Zhi-hui,LI Hai-ling,WU Cheng-cheng,SUI Yu
]

2019 01 [Abstract](489)[PDF:2114KB](345)
[ ZHOU Mei-lan1,LIU Zhan-hua1,GUO Jin-mei2
]

2019 01 [Abstract](676)
[ GUO Min,ZHAO Qiao-e,GAO Jin-cheng,ZHOU Bin-long
]

2019 01 [Abstract](684)[PDF:1274KB](961)
[ ZHOU Zhen1,2,LI Han-bin1,QI Jia1,2,MA De-zhong1,2
]

2019 01 [Abstract](599)[PDF:262KB](312)
[ DONG Jing-wei1,2,ZHAO Chun-li1,2,HAI Bo1,2]

2019 01 [Abstract](780)[PDF:281KB](328)
[ PEI Shu-jun,KONG De-kai,MIAO Hui
]

2019 01 [Abstract](731)[PDF:1235KB](332)
[ LI Cheng-yan,CAO Ke-han,FENG Shi-xiang,SUN Wei
]

2019 01 [Abstract](602)[PDF:1205KB](296)
[ CUI Jia-rui,LI Qing,YANG Liu-yi,WANG Heng,ZHANG Bo-yu
]

2019 01 [Abstract](593)[PDF:1352KB](360)
[ LIU Jun-feng,JIANG Wen-yong,WANG Chen,WANG Li-ping,FENG Yi-cheng
]

2019 01 [Abstract](708)
[ FAN Yong,GUO Jia,CHEN Hao,YANG Rui-xiao,YANG Shu-yu
]

2019 01 [Abstract](548)[PDF:1208KB](333)
[ KANG Fu-wei1,LI Ru-yi1,QIAO Xin2,ZHANG Ji-min1,FAN De-zhi1
]

2019 01 [Abstract](1009)[PDF:399KB](385)
[ ZHANG Guang-yu,YIN Yan,ZHAO Peng-fei,LIU Lin-jing,LI Chuang,Lv Yin-lin,CHEN Yu-juan,ZHU Da-fu,YANG Xin-rui
]

2019 01 [Abstract](462)
[ WANG Xue-ren
]

2019 01 [Abstract](498)[PDF:235KB](265)