Home >> []Columns
[ QU Yuanyuan1,2,GONG Liying1,2,HE Wei3]

2019 04 [Abstract](65)[PDF:284KB](50)
[ SUN Dongpu,TAN Jieqiong]

2019 04 [Abstract](60)[PDF:333KB](43)
[ XU Hongjun1,2,ZHANG Hong2,HE Wei3]

2019 04 [Abstract](64)[PDF:287KB](52)
[ ZHAO Jing,LIANG Longkai,HE Yongjun,XIE Yining]

2019 03 [Abstract](344)[PDF:628KB](262)
[ WAN Jing,TANG Beibei,SUN Jian,HE Yunbin,LI Song]

2019 03 [Abstract](335)[PDF:482KB](221)
[ KANG Yongxin,YUAN Liying]

2019 03 [Abstract](312)[PDF:309KB](211)
[ XUE Ping,ZHOU Renhe,WANG Hongmin]

2019 03 [Abstract](302)[PDF:335KB](226)
[ WANG Lili,FENG Qishuai,CHEN Deyun,YANG Hailu]

2019 02 [Abstract](336)[PDF:783KB](138)
[ CHEN Hailong,HUANG Fei,XIE Sheng]

2019 02 [Abstract](246)[PDF:374KB](112)
[ PEI Shujun,KONG Dekai,MIAO Hui
]

2019 01 [Abstract](438)[PDF:1235KB](218)
[ LI Chengyan,CAO Kehan,FENG Shixiang,SUN Wei
]

2019 01 [Abstract](409)[PDF:1205KB](215)
[ ZHANG Jing1,ZHU Feifei1,LIU Jiaxing1,WANG Jiangtao2]

2018 06 [Abstract](184)[PDF:1625KB](90)
[ SUN Guangming1,HUANG Jinjie1,ZHANG Yu2]

2018 06 [Abstract](175)[PDF:1592KB](105)
[ LIN Xuanji,LIN Kezheng,SUN Yidi,WEI Ying]

2018 06 [Abstract](200)[PDF:1192KB](89)
[ SHANG Yanfei,CHEN Deyun,YANG Hailu]

2018 06 [Abstract](158)[PDF:335KB](85)
[ SUN Bowen,SUN Jian,TANG Beibei]

2018 06 [Abstract](143)[PDF:494KB](63)
[ JIN Hui1,LIU Runtao2]

2018 06 [Abstract](105)[PDF:1599KB](80)
[ LUO Zhiyong1,2,ZHU Zihao1,YOU Bo2,MIAO Shidi1]

2018 05 [Abstract](604)[PDF:733KB](316)
[ LI Yan,ZHANG Guangwu]

2018 05 [Abstract](540)[PDF:1710KB](403)
[ WANG Lili,LIU Hongbo,CHEN Deyun,CHEN Feng]

2018 04 [Abstract](342)[PDF:828KB](185)
[CHEN Kai1,2,HUANG Yinglai1,GAO Wentao1,ZHAO Peng1]

2018 04 [Abstract](463)[PDF:376KB](187)
[ WEN Xueyan1,ZHAO Liying1,XU Kesheng2,LU Guang1]

2018 04 [Abstract](477)[PDF:748KB](175)
[LIU Sheng--hui ,REN Juan ,ZHANG Shu-Li]

2017 03 [Abstract](532)[PDF:460KB](647)
[LIN Kezheng, XU Songting, LI Ao, WU Di ]

2017 03 [Abstract](603)[PDF:412KB](488)
[ LIU Chang-yuan, KONG Fan-ning, Feng Jin-wen ]

2017 03 [Abstract](659)[PDF:433KB](636)
[GAI Chao-xu, LIANG Long-kai, HE Yong-jun ]

2017 03 [Abstract](773)[PDF:498KB](514)
[WANG Guang-ze, WANG Peng, LUO Zhi-yong, LIU Jia-hui ]

2017 03 [Abstract](557)[PDF:416KB](497)
[SHI Fei-fei, HUANG Ling, HAN Jian-wei ]

2017 03 [Abstract](512)[PDF:315KB](528)
[YANG Guang-xue, HU Jia-wei, KANG Shou-qiang, LIANG Ya-qi, WANG Lei]

2017 03 [Abstract](543)[PDF:421KB](163)
[FU Min,WANG Xi-jie,JIN Hong-bin,LI Jing-yi ]

2017 03 [Abstract](697)[PDF:266KB](1224)
[XING Yan-kai, WEI Xin-lao, PANG Bing, DING Sha, YU Bai-xin ]

2017 03 [Abstract](533)[PDF:772KB](607)
[68-72]
[Application of Fractional Fourier Transform in Fault Diagnostics of Rolling Bearing ]

2017 03 [Abstract](715)[PDF:439KB](596)
[YU Xiao-yang, PAN Zong-wei, SUN Xiao-ming, LIU Ye]

2017 03 [Abstract](683)[PDF:478KB](746)
[LU Yi-ping, DAI Jing-lu, ZHANG Dong-xue, WANG Zuo-min ]

2017 03 [Abstract](558)[PDF:520KB](540)
[DING Shu-ye, LI Shan-shan, YANG Fan, CHEN Wei-jie ]

2017 03 [Abstract](758)[PDF:466KB](484)
[CHEN Hao, YANG Rui-xiao, WU Chuan-gang, FAN Yong ]

2017 03 [Abstract](558)[PDF:297KB](542)
[CHEN Tao,口IAO Pei-Li,Sl、GuauR--Lu,ZHU Su一二is]

2017 02 [Abstract](1228)[PDF:1201KB](146)
[ LU Shu-bao,WANG MiuR--yue,ZHAI XiauR-,CHEN Yu ]

2017 02 [Abstract](918)[PDF:580KB](1462)
[ YAO DeuR--ju ZHAN Xiao-juauZ ZHANG Xiao-jiuR- ]

2017 02 [Abstract](1015)[PDF:275KB](1649)
[ LI Lau-协uR-,ZHOU口iu-Li,KONG Yin DONG Yi-miuR- ]

2017 02 [Abstract](818)[PDF:372KB](940)
[WANG口ian LLI Ya-na矿 LI DonR--honR- SONG Li-xi矿]

2017 02 [Abstract](828)[PDF:1201KB](126)
[ SONG Li-xin LI DonR--honR-Z,PEI henR- ZENG ha矿 NIU Bin4 ]

2017 02 [Abstract](803)[PDF:563KB](1329)
[SHAH伪anR-,,Sl、 Xiao-minR-Z]

2017 02 [Abstract](659)[PDF:386KB](796)
[ YANG MiuR-`,HU Guau-yuZ,LIU伪au ]

2017 02 [Abstract](959)[PDF:442KB](1530)
[ZHANG HouR--R-uo GONG Xuez]

2017 01 [Abstract](858)[PDF:300KB](754)
[ 1、Fang`’Z,ZHENG Liang`,CHEN Tian-tiara` ]

2017 01 [Abstract](795)[PDF:433KB](551)
[    ZHANG Pei-pei,L Zhen-yu,ZHAO Shuang,WU Hong-xia
]

2016 06 [Abstract](490)[PDF:533KB](714)
[    LIU Sheng-hui,LI Xiao-yang,ZHANG Shu-li
]

2016 06 [Abstract](613)[PDF:276KB](584)
[JING Gu,FENG Xiao-xue,ZHANG Xue-song]

2016 06 [Abstract](497)[PDF:494KB](504)
[YIN Guo-liang,YOU Bo,XU Jia-zhong]

2016 06 [Abstract](534)[PDF:527KB](568)
[    MA Zhi-wei, MAN Chun-tao, LI Wei]

2016 05 [Abstract](460)[PDF:1256KB](406)
[LIU Chang-zheng, HOU Yan-peng   ]

2016 05 [Abstract](405)[PDF:3879KB](327)
[DUAN Rui-zhen, LI Hai-ning, XU Meng]

2016 05 [Abstract](438)[PDF:831KB](391)
[ WANG Wei-bing1, ZHANG Hui1, XU Qian2 ]

2016 05 [Abstract](329)[PDF:1091KB](512)
[ZHANG Shu-li , LIU Sheng-hui , SHA Chen-ming???]

2016 05 [Abstract](462)[PDF:1806KB](481)
[CHEN Yu, ZANG Mei-ying, LI Hong-bo]

2016 04 [Abstract](961)[PDF:2242KB](505)
[PEI Shu-jun, ZHANG Yuan-xu, LOU Shu-hui]

2016 04 [Abstract](806)[PDF:1121KB](455)
[XIE Yin-qing1 , JIANG Li2, WANG Lu-yun1, HUANG Chao1 , LIU Ting1]

2016 04 [Abstract](763)[PDF:1488KB](754)
[HAN Jian-hui, WU Zhen, LI Lan-ying]

2016 04 [Abstract](872)[PDF:1563KB](692)
[WANG Li-li1,2, SHEN Yue2, CHEN De-yun2, YU Xiao-yang1, LIU Hong-bo2]

2016 04 [Abstract](1124)[PDF:2697KB](525)
[YAN Zhe-hua1, DAI Li1 , SUN Jin2 , JIANG Fa-tong2 , LIU Wei1 , DAI Ping3 , LI Yun-peng2]

2016 04 [Abstract](632)[PDF:954KB](479)
[ZHENG Chang-song,JIA Li-juan,QUAN He,WANG Biao]

2016 03 [Abstract](625)[PDF:1281KB](405)
[LI Yan,WANG Jian,CHI Huan-huan,CUI Hao-xin]

2016 03 [Abstract](752)[PDF:1510KB](592)
[ZHAI Ji-qiang,GUO Peng-jiao,TANG Yuan-xin]

2016 03 [Abstract](829)[PDF:2717KB](465)
[YU Gui-qin,LI Liu-dong,YUAN Yong-feng]

2016 03 [Abstract](743)[PDF:1300KB](462)
[XU Jia-zhong,WANG Wen-qiang,XIE Wen-bo,XIA Ke-rui]

2016 02 [Abstract](542)[PDF:1689KB](483)
[CHEN Yu, LI Hong-bo, HUANG Zhong-yang]

2016 02 [Abstract](798)[PDF:897KB](504)
[MA Yue-kun, LIU Peng-fei, ZHANG Zhen-you, SUN Yah, DING Tie-fan]

2016 02 [Abstract](547)[PDF:2344KB](837)
[LI Yu-tong, YAO Deng-ju, LI Zhe, Hou Jin-li]

2016 02 [Abstract](833)[PDF:550KB](793)
[HE Jian-feng,CAO Shou-jun,DU Ke-ke,ZHANG Jun,HU Yang-sheng,ZHANG Hao,BA O Yuan-yuan,REN Jun-xiang]

2016 01 [Abstract](570)[PDF:312KB](529)
[LI Lan-ying,DONG Yi-ming,KONG Yin,ZHOU Qiu-li]

2016 01 [Abstract](738)[PDF:358KB](862)
[WANG Bo,LI Yan,WANG Jian,HUANG Tian-xin]

2016 01 [Abstract](804)[PDF:295KB](669)
[LIN Ke-zheng,ZHUANG Liang-wei,RONG You-hu,WU Di]

2016 01 [Abstract](912)[PDF:313KB](534)
[SONG Qing-kun,LI Yuan-song]

2016 01 [Abstract](664)[PDF:338KB](551)
[WANG Hai-ying,SHAN Zheng-wei,GU Bo-yang]

2016 01 [Abstract](537)[PDF:426KB](642)
[QIAO Pei-li, HU Yu-bo]

2015 06 [Abstract](386)[PDF:945KB](634)
[RONG Pan-xiang, GAO Shertg-yu, WANG Zi-xu, WANG Le-tian]

2015 06 [Abstract](428)[PDF:1449KB](497)
[ZHANG Jing, SUN Qiang, GUAN Ting-ting]

2015 06 [Abstract](648)[PDF:1386KB](474)
[LU Ning, FU Yuan-jian, BAI Guang-yuan]

2015 06 [Abstract](390)[PDF:2516KB](373)
[JIA De-li , LU Ping-ping , SUN Fu-chao, LIU Mei-qi]

2015 06 [Abstract](404)[PDF:2332KB](429)
[YU De-Shui , JIANG Dong]

2015 06 [Abstract](737)[PDF:1123KB](491)
[RONG Pan-xiang, WANG Zi-xu, GAO Sheng-yu]

2015 05 [Abstract](440)[PDF:1337KB](442)
[LIN Ke-zheng, WEI Ying, CHENG Wei-yue]

2015 05 [Abstract](596)[PDF:1626KB](507)
[WANG Wei-bing  YU Zhi-bin    TIAN Chun-wei


 ]

2015 04 [Abstract](1052)[PDF:2294KB](974)
[LI Yan .DU Yong-bin .SONG Hai-fence.MAN Zhi-qian}.REN Xiang-h ua
]

2015 03 [Abstract](1063)[PDF:1069KB](694)
[LIN Ke一Zheng,ZHONG Yan
CHENG Wei-yue]

2015 03 [Abstract](1033)[PDF:1079KB](677)
[FU Li-kun QIAO Pei-li]

2015 02 [Abstract](545)[PDF:749KB](925)
[LI Dan,-dan,TIAN Chun-weiLI Bai-yangSUN Guang-luKANG Jiau
]

2015 02 [Abstract](611)[PDF:1547KB](625)
[LI Lan-ying,LIU Chang-dong]

2015 02 [Abstract](970)[PDF:1028KB](614)
[WU Jun-feng,JIA Jing-yuan
]

2015 02 [Abstract](587)[PDF:2158KB](614)
[XIANG Doug,CHEN Yu,CHEN Guang-.sheng
]

2015 02 [Abstract](828)[PDF:1619KB](555)
[X UE Ping SUN Hao  LI Xue-jiao,WANG Yu]

2015 02 [Abstract](816)[PDF:5056KB](640)
[YOU Bo SHI Yang]

2015 02 [Abstract](583)[PDF:1485KB](597)
[RONG Pau-xiang LIU Zhao-yu YANG Chang-wei]

2015 01 [Abstract](670)[PDF:3142KB](514)
[HAN Lei,Qu Zhong-shui]

2014 06 [Abstract](700)[PDF:1431KB](728)
[ZHAI Ji-qiang,YIN Hong-yan,LU Ying-xin]

2014 06 [Abstract](641)[PDF:577KB](899)
[FU Yi-chao,ZHANG Hong,LIN Gao-ya,HU Zhi-qiang,ZHAO Rui-rui]

2014 06 [Abstract](870)[PDF:2736KB](556)
[JING Gu,REN Xiao-yu,JI Ying]

2014 06 [Abstract](878)[PDF:3131KB](657)
[YIN Fang1,2  ,    LI Quan-tong 1 ,      ZHOU Xin1 ,   JIN  Fei-hu1]

2014 05 [Abstract](899)[PDF:1190KB](717)
[SONG Lei CHEN De-yun YAO Yu-mei Ll、Jia-nan WANG Li-Li]

2014 05 [Abstract](1099)[PDF:1157KB](664)
[XU Xiao-qiu   WANG Zhong-wen    WANG Ming-kai     DUAN Rui-zhen    LIU Run-chen    XU Ya-ming
]

2014 05 [Abstract](1044)[PDF:2762KB](642)
[YAO Yu-mei,CHE、De-yun,Ll、Jia-nan,SONG Lei,WANG Li-Li]

2014 05 [Abstract](1149)[PDF:3870KB](677)
[ZHAI Ji-qiang,TANG Yuan-xin,YE Fei,XIE Yi-ning]

2014 05 [Abstract](705)[PDF:3870KB](539)
[LI Hong-yan,NING Zi-yu,LI Ke,LI Meng]

2014 05 [Abstract](657)[PDF:731KB](774)
[100-105]
[LIU Yu-peng;MA Chun-guang;LIU Shui;LIU Le-mao;ZHAO Shi-lei]

2014 04 [Abstract](940)[PDF:382KB](1173)
[106-110]
[FU Li-kun;QIAO Pei-li;ZHU Li-feng]

2014 04 [Abstract](1103)[PDF:377KB](1155)
[111-116]
[CHEN Yu;XU Li-wei;JIANG Lu;HUANG Zhong-yang]

2014 04 [Abstract](1309)[PDF:648KB](1094)
[51-55]
[ LIU Chun-li;SHAO Lei;CHEN Hai-long;WANG Jun-ting]

2014 03 [Abstract](916)[PDF:847KB](1221)
[57-062]
[]

2014 02 [Abstract](1280)[PDF:1029KB](1090)
[45-50]
[ XI Liang;ZHANG Feng-bin]

2014 02 [Abstract](890)[PDF:414KB](1159)
[31-35]
[DING Hua-fu;ZHOU Hong-bo]

2014 02 [Abstract](676)[PDF:364KB](1147)
[41-44]
[CAI Chen-sheng;DU Ning;LI Xiao;NIE Zhang-hai]

2014 02 [Abstract](695)[PDF:467KB](1069)
[68-72]
[SUN Yong-qian;XI Liang;]

2014 02 [Abstract](899)[PDF:398KB](1129)
[YANG He1;SUN Guaug-lu1,2;HE Yong-jun1,2]

2014 01 [Abstract](1032)[PDF:271KB](1091)
[CHEN Bao-yuan;LAN Ya-qiong; SUN Yu-si,LIU Jing-yang; LI Yong-bo,WU Li-hua
]

2014 01 [Abstract](952)[PDF:316KB](1028)
[LU Ying-xin;WANG Jian;QI Hong-zhuo]

2014 01 [Abstract](1051)[PDF:197KB](1132)
[CHAI Hua ; REN Hong-e; ZHANG Jun-qing]

2014 01 [Abstract](1135)[PDF:454KB](1032)
[WANG Dandan,WANG Heng,  ZHANG Hua]

2014 01 [Abstract](1105)[PDF:480KB](1120)
[WANG Jian1,ZHAO Guo-sheng2,SUN Guang-Lu1,ZHAO Zhong-nan1]

2014 01 [Abstract](948)[PDF:551KB](1091)
[HU Chen;WU Xiao-gang;LI Xiao-jun;WANG Xiao-guang]

2014 01 [Abstract](1025)[PDF:523KB](1106)
[WANG Xue-ru;GAO Ting-ting;LI Meng;ZHANG Lei;WANG Pei-dong]

2014 01 [Abstract](889)[PDF:350KB](1001)
[WANG Wei-bing1,XU Guo-chen2,SHI Lin1,LIU Dou-ju]

2014 01 [Abstract](885)[PDF:386KB](1074)
[29-033]
[LI Dong-jie;ZOU Jia-ou;SONG Jian;ZHANG Li;]

2013 06 [Abstract](837)[PDF:555KB](1066)
[41-046]
[HOU Yang;WANG Quan;HAO Bing;LI Jing;]

2013 06 [Abstract](917)[PDF:403KB](1022)
[47-]
[ZHANG Hong;TIAN Chun-wei;LIN Gao-ya;LI Xiao-jin;LIU Lu;]

2013 06 [Abstract](780)[PDF:404KB](1070)
[58-063]
[ SUN Dong-pu;HAO Xiao-hong;GAO Shuang;WANG Jian-wei;YANG Ze-xue;]

2013 06 [Abstract](792)[PDF:361KB](1031)
[52-057]
[WU Xi-hong;LING Jie;]

2013 06 [Abstract](794)[PDF:469KB](1090)
[74-080] ;
[JING Gu;SONG Zhen-wei;WANG Zheng]

2013 06 [Abstract](977)[PDF:563KB](1270)
[80-085]
[QU Zhong-shui;SI Tie-qiang;]

2013 06 [Abstract](816)[PDF:461KB](977)
[SUN Quan- ying, WANG Li- mei, HU Shou- peng]

2013 05 [Abstract](1451)[PDF:1009KB](1131)
[YOU Bo1, LIU Yu- fei1, GAO Hai- bo2, LUO Zhi- yong1]

2013 05 [Abstract](1381)[PDF:2232KB](1171)
[ZHANG Hong- guo1, WANG Yan- jun2]

2013 05 [Abstract](1351)[PDF:436KB](1318)
[LI Yan, YUAN An- na, LIU Pei- xin, ZHENG Jie- qiong, LIU Jing- song]

2013 05 [Abstract](1259)[PDF:389KB](1219)
[ZHANG Xiao- dong1, SHI Na2]

2013 05 [Abstract](1215)[PDF:314KB](1212)
[CHENG Wei- yue, LIN Ke- zheng, LIU Shuai, LI Shu]

2013 05 [Abstract](1148)[PDF:372KB](1219)
[12-15]
[]

2013 04 [Abstract](978)[PDF:1042KB](874)
[20-24]
[]

2013 04 [Abstract](1012)[PDF:837KB](1551)
[25-30]
[]

2013 04 [Abstract](926)[PDF:1404KB](882)
[31-36]
[]

2013 04 [Abstract](944)[PDF:495KB](1356)
[47-51]
[]

2013 04 [Abstract](1213)[PDF:428KB](1156)
[52-57]
[]

2013 04 [Abstract](1081)[PDF:537KB](1594)
[58-62]
[]

2013 04 [Abstract](949)[PDF:546KB](1035)
[63-68]
[]

2013 04 [Abstract](848)[PDF:570KB](1136)
[69-73]
[]

2013 04 [Abstract](779)[PDF:1065KB](1093)
[74-78]
[]

2013 04 [Abstract](809)[PDF:357KB](1243)
[79-83]
[]

2013 04 [Abstract](801)[PDF:385KB](1034)
[84-88]
[]

2013 04 [Abstract](796)[PDF:856KB](1046)
[89-93]
[]

2013 04 [Abstract](1057)[PDF:1227KB](1573)
[98-102]
[]

2013 04 [Abstract](729)[PDF:493KB](1080)
[36-41]
[ LI Lan-ying,WANG Zhi-chao,WANG Feng,GAO Ming,Si Tie-qiang]

2013 03 [Abstract](1156)[PDF:1159KB](1264)
[77-82]
[CHEN Dong-yan,LI Xing-wei,SHI Yu-jing]

2013 03 [Abstract](1127)[PDF:333KB](1039)
[114-118]
[WU Bo 1,WANG Wei-dong 2]

2013 03 [Abstract](927)
[54-58]
[HUANG Ying-lai 1,LIU Zhen-bo 2,YU Ming 1,GAO Meng 1]

2013 03 [Abstract](1183)[PDF:3864KB](828)
[42-46]
[SUN Yong-qian,WANG Pei-dong]

2013 03 [Abstract](1250)[PDF:676KB](1092)
[47-53]
[WU Hong-wei 1,ZHANG Ren-wei 2,WANG Hai-tao 3,SUN Zong-bao 3]

2013 03 [Abstract](955)[PDF:523KB](1103)
[1-5]
[ZHAI Ji-qiang 1,2,WANG Ke-qi 1]

2013 03 [Abstract](1039)[PDF:1577KB](1042)
[95-103]
[CAO Jing-hua 1,2 ZHAO Fei 3,LI Cong 1,KONG Fan-sen 1]

2013 03 [Abstract](918)[PDF:1099KB](868)
[105-108]
[
YANG Ming-ji,WU Qiong,SHI Jia-qing,BAI Jing-yu]

2013 02 [Abstract](1033)[PDF:466KB](1224)
[109-113]
[LI Zhao-xiang,LI Jing]

2013 02 [Abstract](1149)[PDF:1645KB](1310)
[114-116]
[WANG Jian-min1,ZHANG Chun-dong2]

2013 02 [Abstract](1089)[PDF:385KB](1089)
[117-120]
[HAN Jian-hui,WANG Ze-feng]

2013 02 [Abstract](1089)[PDF:480KB](1735)
[85-89]
[ WANG Wei-bing1,HAN Jian-chao1,WANG Xu-dong2,ZHOU Mei-lan2,ZHOU Yong-qin2, LIU Jin-feng2,YU Teng-wei2,WU Xiao-gang2,ZHAO Peng-shu2,NI Rui-xue2,ZHANG Si-yan2]

2013 01 [Abstract](399)[PDF:482KB](511)
[120-122]
[LIU Tao1,LIANG Chun-hua2]

2013 01 [Abstract](1269)[PDF:381KB](1395)
[1-005]
[WU Jun-feng,ZHANG Ji-duan]

2012 06 [Abstract](1043)[PDF:461KB](1257)
[14-020]
[ YU Cheng-min,ZHENG Li-ping]

2012 06 [Abstract](957)[PDF:456KB](1234)
[21-024]
[YOU Wen-hu,YAN Ming,ZHAO Jian-ni(]

2012 06 [Abstract](792)[PDF:509KB](1157)
[25-029]
[ZHAO Gang,LIU Juan(]

2012 06 [Abstract](906)[PDF:776KB](1180)
[41-046]
[HU Hui,YUAN Yuan,LU Chun]

2012 06 [Abstract](945)[PDF:722KB](1522)
[39-42]
[]

2012 05 [Abstract](1571)[PDF:1196KB](1162)
[47-50]
[]

2012 05 [Abstract](1499)[PDF:281KB](1680)
[65-68]
[]

2012 05 [Abstract](1641)[PDF:870KB](1752)
[74-78]
[]

2012 05 [Abstract](1729)[PDF:2033KB](1256)
[87-90]
[]

2012 05 [Abstract](1907)[PDF:1427KB](1517)
[34-38]
[]

2012 05 [Abstract](1692)[PDF:773KB](1957)
[79-83]
[]

2012 05 [Abstract](1532)[PDF:311KB](1477)
[46-51]
[]

2012 04 [Abstract](1372)[PDF:4831KB](965)
[52-56]
[]

2012 04 [Abstract](1351)[PDF:853KB](2051)
[57-63]
[]

2012 04 [Abstract](1256)[PDF:1992KB](1654)
[92-96]
[]

2012 04 [Abstract](1150)[PDF:782KB](1425)
[YU Tian-he1,JIA Li-juan2,ZHANG Dian-long2]

2012 03 [Abstract](1654)[PDF:1810KB](1176)
[LIN Ke-zheng, WANG Hao, XIN Chen]

2012 03 [Abstract](1623)[PDF:1139KB](1657)
[WANG Pei-dong1,XIE Ying1,XIE Feng-qiang2]

2012 03 [Abstract](1536)[PDF:194KB](1401)
[QIAO Pei-li,SUN Chun-yu,LUO Zhi-yong(]

2012 03 [Abstract](1454)[PDF:292KB](1412)
[NING Zi-yu1,LI Hong-yan1,YU Hai-tao2,LI Meng1(]

2012 03 [Abstract](1381)[PDF:3670KB](1107)
[ZHAI Ji-qiang,QIAO Pei-li]

2012 03 [Abstract](1508)[PDF:163KB](1381)
[SUN Guang-lu1,2,YI Cheng-qi2,LANG Fei3]

2012 02 [Abstract](1535)[PDF:794KB](1471)
[GUO Qiang1,DIAO Yuan-peng1,ZHAO Qun2,MAO Liang-ming3]

2012 02 [Abstract](1502)[PDF:1198KB](1224)
[humanoid robot; running; motion planning; embedded vision;]

2012 02 [Abstract](1555)[PDF:1826KB](1387)
[HAN Jian-hui1,LIU Wen-yang1,LI Ming-yu2]

2012 02 [Abstract](1543)[PDF:1440KB](1417)
[WANG Wei-bing1,YANG Chuan-xiang1,WANG Wei1,CHANG Zhi-guo2]

2012 02 [Abstract](1544)[PDF:1642KB](1321)
[LI Yan,ZHU Yan-dan,YUAN Xiao-hua,LI Jie]

2012 01 [Abstract](2049)[PDF:952KB](1556)
[SUN Ming-song1,ZHAO Xiu-na2,SUN Xi-bei3,TIAN Ji-yuan4]

2012 01 [Abstract](2009)[PDF:1402KB](1575)
[DENG Chun-wei,SHI Huan-qing]

2012 01 [Abstract](1658)[PDF:230KB](1514)
[CHE Yan1,2,SHU Hui-sheng2,WANG Zhi-ming1]

2011 06 [Abstract](1452)[PDF:329KB](1398)
[WANG Jiang-tao,PENG Wei,GUAN Dong-liang]

2011 06 [Abstract](1558)[PDF:412KB](1441)
[BI Shu-juan1,2,HAN Yu-jie1,LAN Hu3,LIU Li-jun4]

2011 05 [Abstract](1417)[PDF:452KB](1528)
[QIAO Pei-li,LI Ming-ming]

2011 05 [Abstract](1478)[PDF:284KB](1389)
[ZHONG Wei-feng1,LIU Da-yu2,CUI Cai-hao1,ZHOU Tian-jia1]

2011 05 [Abstract](1226)[PDF:696KB](1645)
[LIN Rui-quan1,HUANG Tao1,2,WANG Chun-ying1,2]

2011 05 [Abstract](1609)[PDF:614KB](1649)
[CHEN Jun-hui1,YANG Feng-yu1,YANG Long2,WANG Qi-lei1]

2011 05 [Abstract](1466)[PDF:758KB](1507)
[CHEN Bin1,LIU Yang2]

2011 05 [Abstract](1152)[PDF:296KB](1338)
[LIN Ke-zheng,YAO Huan,BU Xue-na]

2011 05 [Abstract](1624)[PDF:1451KB](1407)
[ZHOU Shu-dao; WANG Min; HUANG Feng; LIU Zhi-hua; YE Song]

2011 04 [Abstract](2047)[PDF:592KB](1835)
[SUN Ming-song; DU Chun-yan; ZHANG Li-xin]

2011 04 [Abstract](1662)[PDF:453KB](1991)
[JINIG Gu1; SONG Yang1; YU Xiao-yang2]

2011 04 [Abstract](1599)[PDF:778KB](1594)
[LI Jin-ying1; 2; 3; FU Cheng-yu1; YU Wei1; 4]

2011 04 [Abstract](1451)[PDF:551KB](1727)
[ MAN Chun-tao; ZHANG Kai-bo; JIN Zhen-yi; HE Jin-song ]

2011 04 [Abstract](1739)[PDF:474KB](2036)
[JIA De-li1; ZHAO Chang-jiang1; YAO Hong-tian2; ZHAO Xin3; JIANG Yu-chen3]

2011 04 [Abstract](1655)[PDF:819KB](1792)
[LI Zheng; XUE Zeng-tao; DENG Hui-qiong]

2011 04 [Abstract](1631)[PDF:597KB](1868)
[LI Shan-qiang; SHI Yu-jing; CHEN Dong-yan; WANG Jun-ming]

2011 04 [Abstract](1729)[PDF:471KB](1628)
[YOU Bo; ZHOU Li-na; HUANG Ling]

2011 03 [Abstract](1583)[PDF:585KB](1966)
[XIE Yi-ning; SUN Guang-lu; SU Jie; ZHAI Ji-qiang]

2011 03 [Abstract](1692)[PDF:597KB](1725)
[ZHANG Hui]

2011 03 [Abstract](1349)[PDF:376KB](1499)
[QIAO Pei-li; MA Li-li; ZHENG Lin]

2011 02 [Abstract](1902)[PDF:2509KB](1249)
[YUAN Hao; DU Mao-kang; LI Chang-bing]

2011 02 [Abstract](1751)[PDF:2627KB](1239)
[JING Gu; LIU Lu-yang; YU Xiao-yang]

2011 02 [Abstract](1986)[PDF:5755KB](1442)
[WANG Yan-qing; WANG Zai-hua]

2011 02 [Abstract](1606)[PDF:1647KB](1343)
[TAO Hui; WU Huai-yu; CHENG Lei; ZHANG Xiong-xi; YANG Sheng]

2011 01 [Abstract](1841)[PDF:657KB](1893)
[ZHANG Jing1; PEI Xue-hong1; XING Hai-feng2]

2011 01 [Abstract](1819)[PDF:461KB](1766)
[SU Min; LIANG Yin-li; WANG Dao-hui]

2011 01 [Abstract](1770)[PDF:494KB](1720)
[QIAO Pei-li1; ZHENG Lin2; MA Li-li1]

2011 01 [Abstract](2014)[PDF:280KB](1670)
[SHAO Jing-feng1; LI Yong-gang2; REN Ke-jian3; DANG Jin-fang3; LI Min3; QIN Lan-shuang1]

2010 06 [Abstract](1484)[PDF:412KB](1584)
[ZHONG Wei-feng; LI Quan-Li; XU Jun]

2010 06 [Abstract](1504)[PDF:221KB](1718)
[LANG Xian-ming; QU Bao-cun; WU Chuan-guo; ZHANG Yong-qiang]

2010 06 [Abstract](1729)[PDF:251KB](1759)
[MAN Chun-tao1; SHENG Gui-min2]

2010 06 [Abstract](1720)[PDF:325KB](1604)
[HU Guan-yu; HU Jing; CHEN Man-lin]

2010 06 [Abstract](1846)[PDF:486KB](1645)
[QIAO Pei-li; FENG Xin-Ren]

2010 05 [Abstract](2043)[PDF:286KB](1749)
[WANG Yu-zhe; SHI Xiao-ping; ZHU Yin]

2010 05 [Abstract](1919)[PDF:343KB](2095)
[LIN Ke-zheng1; CHEN Dong-mei1; WU Qing-ying2]

2010 05 [Abstract](2190)[PDF:372KB](1724)
[WANG Wei-bing1; SUN Yi1; WANG Lei2]

2010 05 [Abstract](1785)[PDF:284KB](1805)
[BAI Ya-mei1; WANG Li-jie2; SUN Hui2; DING Xi-bo2; GUO Jian-ying2]

2010 04 [Abstract](1976)[PDF:461KB](1976)
[XU Jing-bo1; 2; BIAN Xin-qian3; FU Ming-yu3]

2010 04 [Abstract](1770)[PDF:409KB](1862)
[PAN Hong-yan1; HAO Zhong-xiao1; 2]

2010 04 [Abstract](1870)[PDF:342KB](1720)
[LI Lan-ying; SONG Jian-wei]

2010 04 [Abstract](2084)[PDF:202KB](1835)
[HAO Zhong-xiao1; 2; WU Hai-yan1]

2010 04 [Abstract](1780)[PDF:193KB](1918)
[LIN Ke-zheng; ZHONG Yuan; FAN Bo]

2010 04 [Abstract](2141)[PDF:441KB](1883)
[HUANG Ling1; YOU Bo1; DUAN Guang-ren2; YU Cheng-biao1]

2010 04 [Abstract](1719)[PDF:162KB](1766)
[YU Yan-jie1/a>; LI Cheng-zhi2]

2010 03 [Abstract](1971)[PDF:191KB](1914)
[XU Hui; LI Cheng-yan; ZHOU Li-bo]

2010 03 [Abstract](1897)[PDF:260KB](1734)
[HE Li-hui1, ZHANG Jian-pei2; WANG Qiang3]

2010 03 [Abstract](2377)[PDF:410KB](1873)
[ZHANG Jian-fei1; 2; WANG Yan-tao1; CHENG Jie1]

2010 02 [Abstract](1924)[PDF:876KB](1851)
[LIU Xin; SUN Ming-song; TANG Liang]

2010 02 [Abstract](1971)[PDF:344KB](2047)
[WEN Xuan1; WANG Pei-dong2; ZHANG Hai-ying3]

2010 02 [Abstract](2314)[PDF:838KB](1898)
[LIN Ke-zheng; YANG Wei; ZHUANG Qian-yu]

2010 02 [Abstract](1886)[PDF:949KB](1895)
[SHANG Qing-hua1; YU Zhong-hui1; ZHOU Chun-lei2; SUN Yan-rong1]

2010 01 [Abstract](2493)[PDF:549KB](2158)
[ZHU Huan1; SUN Bo-wen2; SUN Bo-ling3]

2010 01 [Abstract](1862)[PDF:1063KB](1774)
[PEI Shu-jun; CHEN De-yun; CHEN Xiao-xue]

2010 01 [Abstract](1860)[PDF:746KB](1871)
[ TIAN Min; GAO An-bang ]

2010 01 [Abstract](1920)[PDF:691KB](1909)
[SONG Shuang-zhu1; SUN Da-song2]

2010 01 [Abstract](2228)[PDF:1031KB](1815)
[DONG Zhe; JIANG Shao-yu]

2010 01 [Abstract](1951)[PDF:219KB](1822)
[XIE Jian-jun; SUN Li-juan]

2009 06 [Abstract](1995)[PDF:269KB](1864)
[LI Yan; CHI Huan-huan; DONG Xiang-yang]

2009 06 [Abstract](2182)[PDF:428KB](2256)
[LIN Ke-zheng; SHI Jing; TANG Yuan-xin]

2009 06 [Abstract](2150)[PDF:546KB](1889)
[CHEN De-yun; WANG Chuan-bao; PEI Shu-jun]

2009 06 [Abstract](2054)[PDF:512KB](1989)
[CHEN Zhan-wei; LI Qian]

2009 06 [Abstract](2366)[PDF:449KB](2607)
[MAN Chun-tao; ZHANG Peng-fei; SUN Xiao-bo]

2009 06 [Abstract](2151)[PDF:474KB](1996)
[SHI Jing; LIN Ke-zheng; QIN Li-ping]

2009 05 [Abstract](3401)[PDF:399KB](2978)
[JIANG Li-tao; SUN Bo-wen]

2009 05 [Abstract](3264)[PDF:259KB](2723)
[LI Ping-ping; HAO Zhong-xiao]

2009 05 [Abstract](3291)[PDF:325KB](2717)
[LI Su-hui; SUN Li-juan]

2009 05 [Abstract](2866)[PDF:446KB](2498)
[XI Liang; ZHANG Feng-bin; WANG Da-wei]

2009 05 [Abstract](3529)[PDF:201KB](2848)
[LIU Sheng-da1; 2; SHU Jie1]

2009 05 [Abstract](3117)[PDF:310KB](2641)
[SONG Shuang-zhu; XUE Qun; SUN Li-juan]

2009 05 [Abstract](3269)[PDF:517KB](2896)
[LI Hui; LIN Ke-zheng]

2009 05 [Abstract](3174)[PDF:401KB](2667)
[DUAN Hui-ning; CHEN De-yun; PEI Shu-jun]

2009 05 [Abstract](2992)[PDF:485KB](2433)
[WANG Ying-ying; XU Li-bin; CHEN Dong-yan]

2009 05 [Abstract](3236)[PDF:130KB](2570)
[SUN Li-juan; MA Ai-ling]

2009 04 [Abstract](2283)[PDF:406KB](2003)
[MAN Chun-tao1; WANG Kun1; ZHANG Li-yong2]

2009 04 [Abstract](2535)[PDF:450KB](2366)
[HE Yun-bin; ZHOU Fan]

2009 04 [Abstract](2125)[PDF:368KB](1942)
[ GU Gang1; GE Yang2; 3; XIAO Liang3 ]

2009 04 [Abstract](2271)[PDF:744KB](2027)
[ZHANG Yang; CHEN Dong-yan]

2009 04 [Abstract](2174)[PDF:185KB](1922)
[LV Hong-zhu; LIAN Zuo-zheng; LI Jing-you]

2009 04 [Abstract](2200)[PDF:305KB](1892)
[LI Dong-bin; CHEN Xin]

2009 04 [Abstract](2362)[PDF:545KB](2255)
[LI Dong-jie; YOU Bo; QIU Jiang-yan; LI Xin]

2009 04 [Abstract](2152)[PDF:593KB](1991)
[LIN Ke-zheng; YANG Xue]

2009 04 [Abstract](2314)[PDF:534KB](2013)
[WANG Wei-bing1; SUN Yong-jie1; LIU Wei-dong2]

2009 03 [Abstract](3624)[PDF:524KB](3019)
[SONG Shuang-zhu]

2009 03 [Abstract](3410)[PDF:531KB](2715)
[GUAN Ming-shan; ZHOU Bo; HAN Na; WANG Yang; CHEN Xin-he]

2009 03 [Abstract](2377)[PDF:457KB](2129)
[LIU Hai-bo1; KONG Min-xiu2; XI Zhen-peng1]

2009 03 [Abstract](2446)[PDF:375KB](2129)
[CHEN Hai-long; LIN Ke-zheng]

2009 03 [Abstract](3273)[PDF:398KB](2905)
[QIAO Pei-li; YUE Yang]

2009 03 [Abstract](2605)[PDF:363KB](2117)
[HUANG Wen-tao; XU Zhi-ming; WANG Wei-jie]

2009 03 [Abstract](2252)[PDF:213KB](2143)
[ZHOU Yang]

2009 03 [Abstract](2195)[PDF:357KB](2057)
[YAN Yi-wei; ZHANG Feng-bin; YANG Xiao-jun]

2009 02 [Abstract](2282)[PDF:420KB](2132)
[SONG Guang-ling; HAO Zhong-xiao]

2009 02 [Abstract](3285)[PDF:308KB](2972)
[CHEN Dong-yan; CHEN Hong-gang]

2009 02 [Abstract](2741)[PDF:197KB](2505)
[WU Jun-sheng; WENG Zheng-xin; TIAN Zuo-hua; SHI Song-jiao]

2009 01 [Abstract](2218)[PDF:522KB](1949)
[RONG Pan-xiang; YANG Xiao-yu]

2009 01 [Abstract](2041)[PDF:182KB](1943)
[ZHANG Guang-jun; CHEN Xing-lin]

2009 01 [Abstract](2983)[PDF:618KB](2556)
[LIU Chang-sheng1; GUO Yong1; 2; XIE Xi-hua1; 2]

2009 01 [Abstract](1870)[PDF:302KB](1997)
[MAN Chun-tao1; WANG Su-ju1; ZHANG Li-yong2; DONG Xiu-jie2]

2009 01 [Abstract](2196)[PDF:347KB](2129)
[WANG Qi-hua; SUN Li-juan]

2009 01 [Abstract](1913)[PDF:368KB](2075)
[ YI Li-na, WANG Pei-dong ]

2008 06 [Abstract](213)
[ YIN Fang, WANG Wei-bing, CHEN De-yun ]

2008 06 [Abstract](195)
[ LIU Hai-long , SUN Peng-fei, KUN Li-jun , LI Zhen-xing ]

2008 06 [Abstract](197)
[ SHEN Chao-qun, WEI Hui-yu, CHEN De-yun ]

2008 06 [Abstract](219)
[ AI Hong , WANG-Hongtao]

2008 06 [Abstract](201)
[WANG An-an, WANG Ming-zhao ]

2008 06 [Abstract](167)
[ YAO Hong-quan, ZHANG Zhi-wen , WANG Pei-dong ]

2008 06 [Abstract](209)
[ WAND Xu, DENG Cai -xia, ZHU Jian-li]

2008 06 [Abstract](227)
[ LIU Wei, JI Guang-jv, CHEN Peng, WANG Yi-jie ]

2008 06 [Abstract](179)
[ ZHOU Zhen, ZHANG Yu-feng, PENG Peng, WANG Li-jie, QIN Yong ]

2008 06 [Abstract](175)
[ LIU Bo , CAO Rui-ming , GUO Jian-ying ]

2008 06 [Abstract](196)
[ DU Kun-mei, LV Chun-yu , LU Yu-feng , SU Jian-yong]

2008 06 [Abstract](228)
[ SHI Sheng -jun, SONG Li-xin, ZHAO Yang ]

2008 06 [Abstract](189)
[ SHA O Jun-peng , ZHANG Yan-qin , LI Yong-hai , YU Xiao-dong ]

2008 06 [Abstract](221)
[SONG Xin, ZHANG Jia-Zhen]

2008 05 [Abstract](207)
[ ZHANG Jian-ling, WANG Tong, HAO Shah-shah]

2008 05 [Abstract](219)
[ SU Xia, DUAN Tie-qun]

2008 05 [Abstract](190)
[LIU Zhi-yu, SONG Li-xin ]

2008 05 [Abstract](218)
[ GAO Zheng-yan, ZHANG Yu-shuang, WANG Mu-kun ]

2008 05 [Abstract](212)
[ LI Fu-xiang, PAN Zhuang-yuan]

2008 05 [Abstract](209)
[ DONG Xue-wei, ZttU Qi-zhong, YU Xiu-min, LV Xin-ping, XU Guo-ying, YU Tao ]

2008 05 [Abstract](199)
[ SUN Gan, SUN Hortg-yi, ZHANG Wei, YUE Yan-xing , QIN Ya-lan]

2008 05 [Abstract](189)
[ ZHANG Li-yong, QI Li-bin, LIN Hai-jun ]

2008 04 [Abstract](199)
[ JIANG Dong, WANG Zhu-ping, YANG Jia-xiang]

2008 03 [Abstract](263)
[FENG Yu-qin, ZHANG Chun-ping, CONG Xiu-juan]

2008 03 [Abstract](187)
[ LI Jun-jie, HAO Zhong-xiao]

2008 02 [Abstract](223)
[ LIU Yu-zhen, LIU Run-tao ]

2008 02 [Abstract](191)
[ WU Zhong-yang, WANG Hu, LI Xiao-dong, LIU Zhi, LU Wen-xuan ]

2008 02 [Abstract](197)
[ WU Hong-bo, ZHAO Qian]

2008 02 [Abstract](216)
[YANG Ming-ji, HE Mei-hua]

2008 01 [Abstract](235)
[ FANG Guo-Zhi, HE Li, ZHA0 Yun-zhi ]

2008 01 [Abstract](178)
[ NIU Bin, WANG Ning, FANG Guo-zhi ]

2008 01 [Abstract](193)
[ CA0 Pei -yuan, D0NG Jing-wei, LI Xin ]

2008 01 [Abstract](181)
[ ZHANG Li-yong, WANG Juan, ZHANG Xu-hui]

2008 01 [Abstract](201)
[ DU De-sheng, WANG Tong, LI Zhao-long, JIANG Kun, CHEN Lan]

2008 01 [Abstract](294)
[ JIA De-li, Y0U Bo , REN Wen-bo , ZHANG Feng-fing , ZHANG Xue-yan ]

2008 01 [Abstract](185)