[GE Baojun,JIANG Chao,TAO Dajun,ZHAO Hongsen,CHEN Xiucai,LU Wenli]
2019 04 [Abstract](1747)[PDF:2072KB] (1747)
[ LU Yiping,DONG Shanshan,ZHAO Bomin,HAN Jiade,GE Yajun ]
2019 04 [Abstract](898)[PDF:462KB] (898)
[ LIANG Wenjuan,TAN Guodong,CHEN Hao,HU Xuefeng]
2019 04 [Abstract](1022)[PDF:834KB] (1022)
[HAN Jia-de1,ZHANG Yu-nan1,LIU Yan-hao1,LI Hui-lan1,LU Yi-ping1,FU Xiu-lan2]
2019 04 [Abstract](1090)[PDF:468KB] (1090)
[WANG Chun-feng1,ZHAO Qing-qing1,MENG Xu2,ZHANG De-sheng3]
2019 04 [Abstract](928)[PDF:380KB] (928)
[QIAO Jian-xin1,SONG Wen-ping1,YU Xi-yang1,ZHANG Hong-qi2,LI Long-qiu1,WANG Wu-yi1]
2019 04 [Abstract](757)[PDF:344KB] (757)
[ CHEN Ju-hui,CHEN Ji-yuan,LI Jia-hao,LI Xin,SHI Xiao,CUI Ling-zhen,DONG Bao-jun]
2019 04 [Abstract](805)[PDF:363KB] (805)
[ ZHANG Yuan,JIANG Xiao-han,FAN Hua-ping,LI Xi-han]
2019 04 [Abstract](1158)[PDF:1779KB] (1158)
[PAN Cheng-yi1,WEI Wen-long2,ZHANG Chun-yi1]
2019 04 [Abstract](792)[PDF:339KB] (792)
[YANG Yu1,YANG Lei1,ZHANG Xiao-nan2]
2019 04 [Abstract](1014)[PDF:312KB] (1014)
[ WANG Hai-ying,WANG Yuan-yuan,YAO Zhi-lin]
2019 04 [Abstract](855)[PDF:346KB] (855)
[ZHANG Zhen-xuan1,RONG Shou-fan1,LI Hong-bo1,WANG Di1,JIAO Ren-bao1,LIU Li1,SUN Ke-nan1,WANG Jun-fa2]
2019 04 [Abstract](788)[PDF:712KB] (788)
[LIU Li-jun1,SHEN Xiu-qiang1,WANG Xiao-lu1,YANG Wen-hao2,YAO Ji-rong3]
2019 04 [Abstract](783)[PDF:496KB] (783)
[QU Yuan-yuan1,2,GONG Li-ying1,2,HE Wei3]
2019 04 [Abstract](868)[PDF:284KB] (868)
[SUN Dong-pu,TAN Jie-qiong]
2019 04 [Abstract](827)[PDF:333KB] (827)
[LIU Ming-zhu,LI Xiao-qin,CHEN Hong-heng]
2019 04 [Abstract](971)[PDF:528KB] (971)